Sløjfning af boringer er ikke for amatører

Mange vil umiddelbart tænke, at det er simpelt at sløjfe en boring. Der skal bare fyldes efter med jord, og så er det problem løst. Så simpelt er det imidlertid sjældent, for der er mange forhold at tage hensyn til. Det gælder i særlig grad, hvis der er tale om dybe boringer af en vis diameter. Man skal huske på, at den omkringliggende jord har haft århundreder til at sætte sig, og det vil ikke være tilfældet for boringen, hvis man blot fylder den op med jord eller lignende.

En sammensunket boring kan give problemer

Hvis man blot fylder efter med jord, sand eller grus, vil selve boringen og området omkring den være ustabilt i mange år frem. Det kan være kritisk, hvis der senere skal bygges på stedet. Desto dybere boringen er, desto større vil problemerne typisk være. Det kan ofte være formålstjenesteligt at bruge beton, dels fordi det er mere stabilt, og dels fordi afpropningen bliver bedre.

Korrekt sløjfning af boringer beskytter grundvandet.

Ved sløjfning af boringer handler det ikke altid kun om en stabil overflade. Hvis det er en boring, der stadig er funktionel og har kontakt med grundvandet, skal sløjfningen også tjene til at beskytte grundvandet mod nedsivning af forurening. Her er det vigtigt at få professionel hjælp, så man ikke er medvirkende til at ødelægge miljøet. Boringen skal både fyldes og afproppes korrekt, og her bruger man typisk helt specielle betonblandinger, f.eks. såkaldt Betonit eller lignende blandinger.